Cumhuriyetin ve Başkentin 100. Yılında Eymir Kütüphanesi 

Ankara kentini güneydoğu ve güney yönünde çevreleyen açık-yeşil alan sisteminin ve İmrahor Vadisinden Tuz Gölüne kadar uzanan su havzasının bir parçası olan Eymir Gölü, çevresindeki orman örtüsü, bitki ve yaban hayatı çeşitliliğiyle Ankara’nın en önemli doğal varlıklarından birini oluşturmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisi içinde kalan Eymir Gölü, 1959 yılında ODTÜ’ye özel kanun ile tahsis edilmiştir. ODTÜ Mezunları Derneği çatısı altında 2015 yılında kurulan Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu; Eymir Gölü, ODTÜ Ormanı ve Bozkırının doğal ortamının korunması amacıyla kamuoyunda farkındalık yaratmak üzere panel, söyleşi, fotoğraf yarışması, sergi ve tematik doğa gezileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Aynı zamanda, göl ve çevresindeki mevcut kullanımlardan kaynaklanan sorunlar ile yakın çevresinde doğal ortamı tehdit eden yapılaşma girişimlerinin yarattığı/yaratacağı olası sorunlara ilişkin tespitleri ve çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlamakta ve Mezunlar Derneği aracılığılıyla ilgili kurumlara iletmektedir.

Eymir Komisyonu, Eymir Gölü doğal ortamı ile İmrahor-Eymir-Mogan-Tuz Gölü ekseninde var olan ekosisteme ilişkin bilimsel/teknik/akademik amaçlı araştırma/plan/proje çalışmalarının yanı sıra fotoğraf/belgesel/yaşam/tanıtım filmlerinin derlenmesi ve kullanıcıların hizmetine sunulması amacıyla elektronik kütüphanenin kurulması için Ocak 2022’de çalışmalara başlanmıştır. Teknik altyapısı ODTÜ Mezunları Derneği tarafından oluşturulan e-eymir kütüphanesi, Mart 2023’de kullanıma açılmıştır. Çok sınırlı dokümanla kullanıma açılan e-eymir kütüphanesinin; resmi/hukuki süreçler izlenerek kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları tarafından üretilen yazılı/görsel/işitsel belgelerin ve kişisel yayınların edinilmesiyle kısa zamanda geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Kullanıcılarımızın, e-kütüphaneyle ilgili görüşlerini/eleştirilerini ve konuyla ilgili yazılı/görsel/işitsel üretimlerini e-kütüphane ortamında paylaşma isteklerini, kütüphanenin “iletişim” bölümünden bizlere iletmelerini beklemekteyiz. Kullanıcılarımızın görüşleri ve katkıları e-eymir kütüphanesini geliştirmek için yararlı ve yol gösterici olacaktır.

parallax background